Công ty TNHH TMĐT Công nghệ LP

Điện thoại: 0963 400 885

Vue.js là gì? Tìm hiểu về Vuejs
2019-12-01 10:04:45

Vue.js là gì? Tìm hiểu về Vuejs

VueJS là một JS Framework dùng để xây dựng giao diện người dùng. Vue được thiết kế từ đầu theo...

Các loại chuẩn hoá trong CSDL Quan hệ
2019-12-01 09:01:37

Các loại chuẩn hoá trong CSDL Quan hệ

Các đơn vị thiết kế website hoặc các bạn đang là lập trình viên hãy luôn nhớ các tiêu chuẩn trên...

Những lỗi thiết kế cơ sở dữ liệu thường gặp
2019-12-01 08:41:23

Những lỗi thiết kế cơ sở dữ liệu thường gặp

Những lỗi thiết kế cơ sở dữ liệu thường gặp phải của các lập trình viên, Lỗi thiết kế Database...

Git là gì? Sử dụng Git nâng cao chuẩn Git-flow
2019-11-15 15:09:04

Git là gì? Sử dụng Git nâng cao chuẩn Git-flow

Git-Flow gồm có 2 nhánh chính là Master và Develop, 3 nhánh Phụ gồm: Feature, Release, HotFix....

Sitemap là gì? Hiểu tường tận về sitemap trong SEO
2019-11-07 13:55:07

Sitemap là gì? Hiểu tường tận về sitemap trong SEO

Sitemap.xml là một tệp thông tin của website Các Robot dựa vào đây để indexing website của bạn 1...